Formulier retourneren

Lees eerst onze algemene voorwaarden.Speciaal voor u bestelde producten zijn niet te retourneren. Speciaal voor u gemalen koffie is niet te retourneren. Verpakkingen thee zijn niet te retourneren. Verpakkingen koffie zijn alleen ongeopend, in een onbeschadigde verpakking, en binnen 7 dagen te retourneren. Alle andere producten zijn alleen ongeopend, in een onbeschadigde verpakking en ongebruikt te retourneren.

Vul onderstaande pagina in en mail deze of stuur ons een email met alle retour informatie en uw contact informatie. 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
 
 
 
Aan:

Semmelink koffie thee schenkerij VOF
Markt 29
7241AA Lochem
0573-253150
administratie @ semmelink.nl 
 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 
 
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 
 
 
Naam/Namen consument(en)
 
 
 
Adres consument(en)

Betaald bedrag en betaalmethode


 
 
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
 
 
 
Datum
 
 
 
 
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.